Vrijwilligersvergoeding is geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk
De vrijwilligersvergoeding is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten.

De cijfers op een rij: 
De fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal €1.900,- per jaar.
Per maand mag maximaal €190,- worden vergoed.
De maximale uurvergoeding is €5,00 voor vrijwilligers vanaf 21 jaar.
Voor vrijwilligers onder 21 jaar geldt een maximum uurvergoeding van €2,75 per uur.
De bedragen zijn per vrijwilliger, ook als hij bij meerdere organisaties zijn vrijwilligerswerk doet.

Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeven zowel vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan te tonen en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdienst.

Wie betaalt de vergoeding?
De vrijwilligersorganisatie waar de vrijwilliger werkzaam is, betaalt de vrijwilligersvergoeding of een andere onkostenvergoeding. De organisatie is echter niet verplicht om een vergoeding te betalen. Wel vinden veel vrijwilligersorganisaties het principieel wel zo netjes als de vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken.

2 manieren van vergoeden
Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers:
– Vergoeding werkelijk gemaakte kosten
Denk aan telefoon- of reiskosten. Bewaar alle bonnetjes goed en lever ze bij je organisatie in als je je gemaakte kosten declareert. Deze onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de Belastingdienst.
– Vaste vergoeding
Organisaties kunnen een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan €5,00 bedragen (€2,75 voor jongeren onder de 21 jaar), met weer een maximum van €190,- per maand en €1.900,- per jaar. Als je meer dan €190,- per maand en €1.900,- per jaar ontvangt, wordt dat door de Belastingdienst niet meer gezien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Je moet dan het totale bedrag opgeven. Dat wordt opgeteld bij je inkomen en daar moet je belasting over betalen.

Bijstandsuitkering en vrijwilligersvergoeding
Let op: ontvang je een bijstandsuitkering dan mag je voor vrijwilligerswerk een (onkosten)vergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan €190,- per maand en maximaal €1.900,- per jaar.
NB: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling: elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze jongeren.

Meer lezen
Op de website van de Belastingdienst is ook een pagina gewijd aan vrijwilligerswerk (en de vergoeding). Alle fiscale feiten op een rijtje.
Het NOV stelde een dossier samen met veel gestelde vragen, de antwoorden bevatten zo min mogelijk juridisch jargon. Lees het dossier ‘Vrijwilligersvergoedingen’ van het NOV.