Is jouw cliënt toe aan vrijwilligerswerk?

Het VrijwilligersHuis helpt iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen.

Kennis & vaardigheden
Welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn voor vrijwilligerswerk verschilt per functie. Voor al het vrijwilligerswerk geldt dat iemand succesvol aan de slag kan als hij of zij:

  • voor zichzelf het nut van vrijwilligerswerk en de vrijwilligersklus inziet
  • over enige communicatieve vaardigheden beschikt
  • zelfstandig kan werken en/of kan functioneren in een groep
  • betrouwbaar is in het nakomen van gemaakte afspraken

Wat verwacht een vrijwilligersorganisatie?
Het meeste vrijwilligerswerk is voor één of twee dagdelen in de week. Meestal op vaste dagen, maar een flexibele inzet kan ook voorkomen. In onze vacaturebank is een inzet van zestien uur per week vaak de de grens.
Bij vrijwilligerswerk ligt de primaire focus op het leveren van een bijdrage aan het doel van de organisatie: iets doen voor iets of iemand anders, het zelfstandig of in een groep(je) aan de slag gaan voor een organisatie. Een potentiële vrijwilliger zal in eerste instantie beoordeeld worden op zijn vermogen en motivatie om – op zijn eigen niveau – een nuttige taak binnen de organisatie te verrichten. Daarmee krijgt hij de kans om actief te zijn, iets te leren of contacten op te doen en om op die manier zelf een stap verder te komen.

Persoonlijke bemiddeling

Natuurlijk kan je via onze vacaturebank zelfstandig online op zoek gaan naar vrijwilligerswerk, maar wij bieden ook de mogelijkheid voor mensen die re-integreren, participeren of inburgeren om persoonlijke bemiddeling in te zetten. Je kan hiervoor makkelijk een afspraak maken via onderstaande knop. Tijdens de afspraak hebben wij driekwartier de tijd voor de potentiële vrijwilliger. Samen gaan wij op zoek naar hun motivatie, interesse, kennis, vaardigheden en eventuele punten om rekening mee te houden die relevant zijn voor vrijwilligerswerk.

Als er passende plek is gevonden en iemand is enthousiast koppelen wij diegene aan de organisatie. Vervolgens is het aan de organisatie om met de potentiele vrijwilliger een kennismakingsgesprek te plannen. Wij kunnen, indien gewenst, mee naar het eerste gesprek met de organisatie. 
Als wij twijfelen aan de geschiktheid van of motivatie zullen wij geen bemiddeling uitvoeren. 

Nu een afspraak maken

Bereid je cliënten voor

Als je cliënt vrijwilligerswerk overweegt, raden wij je aan om met elkaar de wederzijdse wensen en verwachtingen omtrent vrijwilligerswerk duidelijk door te spreken. Bekijk samen met je cliënt goed wat hij wil en verwacht van het vrijwilligerswerk en bespreek ook wat hij kan of waar beperkingen liggen. In onze vacaturebank kun je zien welke vacatures passen bij de wensen van jouw cliënt. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen voor meer informatie over de vacatures of het gebruik van de vacaturebank.

Zien jullie mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk en willen jullie graag in gesprek met ons? Motiveer je cliënt dan vooral om zelf een afspraak met ons te maken. Lukt dit niet of is dit om een andere reden niet mogelijk en maak jij de afspraak? Geef ons dan ook jouw contactgegevens door.

Bekijk onze vacaturebank

Kom je mee?

Om uiteenlopende redenen kan het handig of gewenst zijn dat je bij het gesprek aanwezig bent. Wij voeren het gesprek met jouw cliënt, jij kan hierbij aanvullende informatie verstrekken indien dit nodig is. Kom jij met je cliënt mee dan zouden wij het op prijs stellen als jijzelf een kwartier eerder dan je cliënt naar de afspraak komt.  Dit geeft ons de ruimte om even kennis met elkaar te maken om het gesprek daarna te focussen op het vinden van vrijwilligerswerk.