Wat is een vereniging?
De vereniging is een rechtsvorm die wordt gebruikt om, zoals de naam al zegt, meerdere personen in een bepaald verband te verenigen. Volgens de wet is de vereniging een rechtspersoon met (minimaal 2) leden die gericht is op een bepaald doel (bijvoorbeeld ‘muziek maken’ of ‘het beschermen van de plaatselijke natuur’). Het is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering. Dit betekent dat op de ledenvergadering beslissingen worden genomen over de organisatie. De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal ook uit leden bestaat. Bij het oprichten van een vereniging is dit de belangrijkste keuze: kiezen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of beperkte rechtsbevoegdheid. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ben je als bestuurder in principe niet met je privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn bestuurders wel met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Wat is een stichting?
Een stichting is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. In plaats daarvan probeert een stichting een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een stichting mág wel winst maken met een onderneming. De voorwaarde is dat deze winst uitgegeven wordt aan het behalen van het ideële doel van de stichting. Een stichting heeft altijd een bestuur. Anders dan de vereniging, heeft een stichting geen leden. Daardoor hoeft er geen ledenvergadering plaats te vinden om belangrijke besluiten te nemen. In tegenstelling tot een vereniging kan een stichting uitsluitend worden opgericht met volledige rechtsaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat alle aansprakelijkheid bij de rechtspersoon, de stichting dus, ligt. Dat hoeft bij een vereniging niet het geval te zijn.

Vereniging of stichting?
Voor vrijwilligersorganisaties zijn de stichting en de vereniging de meest voorkomende rechtsvormen. Het belangrijkste verschil is dat mensen die actief zijn binnen een vereniging ook leden zijn van de vereniging. Dit is niet het geval bij een stichting. Uiteraard zijn er ook nog andere belangrijke verschillen tussen een vereniging en een stichting, vooral rondom aansprakelijkheid. Het is belangrijk om je goed in te lezen en na te gaan wat het beste bij jouw organisatie past.

PEP Den Haag heeft de verschillen tussen een vereniging of stichting overzichtelijk op een rijtje gezet.
Tevens hebben zij een interessante e-learning met alle informatie rondom het starten van een organisatie. Bekijk hem hier.