SUN Lekstroom zoekt bestuursleden

Over de organisatie:

Stichting Urgente Noden Lekstroom, kortweg SUN Lekstroom, is een noodhulpbureau en helpt bij urgente financiële noodsituaties van inwoners in de Lekstroomgemeenten (Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden).

Beschrijving werkzaamheden:

SUN Lekstroom is op zoek naar bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter.

Wij zoeken bestuursleden die:

affiniteit hebben met de visie, missie en doelstellingen van SUN;
niet verbonden zijn aan één van de gemeenten, aanvragende instanties of fondsen waar SUN Lekstroom mee samenwerkt;
bereid en in staat zijn om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie tebesteden;
een warm netwerk hebben binnen een van de gemeenten (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden of Lopik) en bereid zijn deze actief te benaderen ten behoeve van SUN Lekstroom;
bij voorkeur enige (praktijk)kennis hebben van en ervaring in het veld waarin SUN Lekstroom actief is: het sociale domein, fondsenwerving, maatschappelijk middenveld, gemeenten, donateurs, de keten rondom armoede, schulden en urgente noden;
in staat zijn een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
van onbesproken gedrag zijn;
betrouwbaar en integer zijn.

Taken Bestuursleden SUN Lekstroom

Bijwonen van bestuursvergadering (maximaal 5 keer per jaar) en andere overlegvormen
Aanleveren relevante bijdragen aan de agenda van de bestuursvergaderingen in samenwerking met de coördinator.
Bewaken van de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie.
Representeren van SUN Lekstroom samen met de coördinator en andere bestuursleden.
Creëren van kansen en openingen voor SUN Lekstroom.
Oppakken van voorkomende actiepunten samen met de coördinator of andere bestuursleden.
Bestuursleden van SUN Lekstroom ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

We zoeken iemand die:

  • afkomstig is uit Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Lopik of Houten

  • enige kennis of ervaring heeft met het sociaal domein

Wij bieden:

  • Een professionele omgeving met informele vergaderingen. Als bestuurslid heb je een belangrijke rol bij de financiële noodhulp in de Lekstroomgemeenten.

Praktische informatie:

Reageer op deze vacature

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden