Secretaris Kerkcommissie

Over de organisatie:

De Barbarakerk Vreeswijk is een katholieke geloofsgemeenschap die zelfstandig functioneert als onderdeel van de parochie Heilige Drie-eenheid. Het gebouw markeert het oude Vreeswijk en de gemeenschap is levendig met veel vrijwilligers.

Beschrijving werkzaamheden:

Organisatorisch:
De kerkcommissie Barbara valt onder het Parochiebestuur van de parochie H. Drie-eenheid (7 kerken in Z.O. van provincie Utrecht). Binnen dat verband opereert de commissie als “autonoom bestuur” voor de Barbarakerk binnen de gegeven bevoegdheden en kaders waarbij vernieuwende initiatieven zeer op prijs worden gesteld. De commissie bestaat uit 7 leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Alle werkgroepen binnen de Barbara opereren redelijk zelfstandig onder de paraplu van de kerkcommissie.

Werkzaamheden / taken:
• Behandelen in- en uitgaande correspondentie
• Secretariaatswerkzaamheden rond vergaderingen (uitnodigen, faciliteren, notuleren en archiveren met betrekking tot:
- vaste vergaderingen Barbara Kerkcommissie (8x jr)
- Bijeenkomsten met de Kerkenraad van De Rank (2x jr)
- Bijzondere ad-hoc werkgroepen van de kerkcommissie· (nu alleen de Vitaliteits-werkgroep)
• Dossierbeheer van twee dossiers (kunst en verhuurde woning)
• Administratieve werkzaamheden uitvoeren en/of coördineren:
- Kerkelijke boeken bijhouden rond doop, huwelijk, overlijden
- Informatie verzamelen ten behoeve van parochie / bisdom
• Werkzaamheden rond vrijwilligers
- Bijhouden / opzetten ledenadministratie vrijwilligersgroepen (in ontwikkeling)
- Jaarlijks rooster opstellen voor de gastdames en gastheren
- Attent zijn op jubilea en afscheid vrijwilligers
- Voldoende aandacht geven aan vrijwilligers bij persoonlijke gebeurtenissen.

We zoeken iemand die:

  • beschikt over de basiskennis van Microsoft Word en Excel.

  • De correspondentie vindt grotendeels plaats via mail of fysieke post. Er wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van sociale media.

Wij bieden:

  • Een prettige werksfeer en veel vrijheid om de werkzaamheden in te vullen.

  • Een werkplek op het parochiecentrum aan de Koninginnenlaan 3 in de ochtenduren. Thuis werken kan als dat gewenst is.

Praktische informatie:

Reageer op deze vacature

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden