Vacature

Coördinator thuismentoren Lekstroom School’s cool, gemeente Nieuwegein

In het kort

 • Organisatie: Lekstroom School's Cool
 • Domein: Kunst en Cultuur
 • Wijk: Heel Nieuwegein
 • Je inzet: Flexibel
 • Aantal uren: 20 à 25 uur per maand
 • Plaatsingsdatum: 3 december 2018

Over de organisatie

Thuismentoren van Lekstroom School's Cool helpen leerlingen bij de overstap van groep 8 van de basisschool naar de brugklas voortgezet onderwijs. De leerling en de ouders krijgen te maken met een ander schoolsysteem en met nieuwe leraren en klasgenoten. Deze overgang gaat niet voor alle leerlingen en hun ouders als vanzelf. De nieuwe brugklasser heeft meer vrijheid en tegelijk ook meer huiswerk en ouders zijn onbekend met de werkwijze van de school voor voortgezet onderwijs. De thuismentor(vrijwilliger) van Lekstroom School's Cool geeft de brugklasleerling en de ouders de extra steun voor een succesvolle start in het VO.

Contactpersoon:

Paul Reusch
E-mail
06 - 22982217

Beschrijving werkzaamheden

Lekstroom School’s Cool is nu actief in de gemeenten Houten, IJsselstein en Nieuwegein. De thuismentoren zijn georganiseerd per gemeente. Iedere gemeente heeft een mentorcoördinator die zorgt draagt voor de werving en begeleiding van de thuismentoren in de desbetreffende gemeente. De mentorcoördinatoren verrichten hun activiteiten in samenwerking met elkaar en de projectleider van Lekstroom School’s Cool.

De taken van de mentorcoördinator zijn:


· Werft thuismentoren en voert met deze kennismakingsgesprekken;
Bezoekt basisscholen over voordracht leerlingen ;
Verstrekt informatie aan directies, leerkrachten en ouders;
Beoordeelt geschiktheid aspirant-thuismentoren;
Beoordeelt of leerling in aanmerking komt voor een thuismentor en schrijft leerling in;
Koppelt juiste thuismentor aan juiste leerling
Informeert school wie als thuismentor aan leerling is toegewezen;
Informeert klassenmentor van het VO over thuismentor van leerling;
Begeleidt thuismentor bij eerste huisbezoek waarbij contract tussen leerling, ouders en mentor getekend wordt;
Houdt informatie en evaluatiegegevens over en van lopende mentortrajecten bij voor het jaarverslag/evaluatieverslag.
Organiseert voor de thuismentoren 6 intervisiebijeenkomsten per schooljaar
Helpt thuismentoren bij de organisatie van de afsluiting van het traject met de leerling.
Maakt samen met de andere mentorcoördinatoren en projectleider jaarlijks een actieplan.

We zoeken iemand die:

 • Voor de taak van mentorcoördinator is van belang:
 • Ervaring in en met het onderwijs als leraar in basis-, voortgezet-, middelbaar-, hoger beroeps of academisch onderwijs.
 • Ervaring met een coördinerende taak in beroepsuitoefening of vrijwilligerswerk
 • Gemiddeld 20 uur beschikbaar per maand

Wij bieden:

 • Boeiend en belangrijk vrijwilligerswerk ter ondersteuning van brugklasleerlingen
 • Werken met enthousiaste en toegewijde thuismentoren
 • Uitstekende samenwerking met de andere mentorcoördinatoren en de projectleider en het bestuur

Praktische informatie

Onkostenvergoeding (reiskostenvergoeding of anders) JA
Kennismakingsgesprek JA
Verklaring Omtrent Gedrag nodig? JA
Suitable for Englisch speaking volunteers NEE
Geschikt voor vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben NEE

Reageer op deze vacature

Jouw gegevens worden direct gemaild aan de contactpersoon bij de organisatie. Zij zullen na ontvangst contact met je opnemen voor het vervolgtraject.

Lijkt deze vacature je wat?

Ga dan naar onze website (vrijwilligershuis-nieuwegein.nl) om te reageren of neem direct contact op met Paul Reusch via 06 - 22982217 of p.reusch@planet.nl.