Thuismentor Brugklasleerling door Lekstroom School's Cool

Over de organisatie
Thuismentoren van Lekstroom School's Cool helpen leerlingen bij de overstap van groep 8 van de basisschool naar de brugklas voortgezet onderwijs. De leerling en de ouders krijgen te maken met een ander schoolsysteem en met nieuwe leraren en klasgenoten. Deze overgang gaat niet voor alle leerlingen en hun ouders als vanzelf. De nieuwe brugklasser heeft meer vrijheid en tegelijk ook meer huiswerk en ouders zijn onbekend met de werkwijze van de school voor voortgezet onderwijs. De thuismentor(vrijwilliger) van Lekstroom School's Cool geeft de brugklasleerling en de ouders de extra steun voor een succesvolle start in het VO.
Praktische informatie
Vacature

Wat ga je allemaal doen?

Lekstroom School’s Cool nodigt u uit om als thuismentor een brugklasleerling, die extra steun kan gebruiken voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs, onder uw hoede te nemen. Deze brugklasleerlingen komen uit gezinnen die zelf onvoldoende in staat zijn hun zoon of dochter te begeleiden bij hun overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen die nieuw in Nederland zijn, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, eenoudergezinnen of gezinnen waar deze steun niet direct voor handen is. Doel Lekstroom School’s Cool is dat de leerling door middel van de individuele aandacht van de thuismentor de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om goed te presteren op school. De thuismentor gaat hiertoe aanvankelijk wekelijks op bezoek bij de leerling en helpt met schoolzaken zoals: - het plannen van de tijd voor het huiswerk - het goed indelen van het huiswerk - het leren leren van huiswerk - op tijd vragen stellen op school - bij te blijven met moeilijke vakken

We zoeken iemand die:

  • u bent een enthousiaste vrijwilliger die de taak van thuismentor vanaf mei 2019 op zich willen nemen
  • u geniet van uw pensioen, of hebt tijd naast uw gehele of gedeeltelijke baan
  • u hebt affiniteit met kinderen bij wie het even niet mee zit
  • u heeft ervaring met het onderwijs als ouder of anderszins,
  • of u bent werkzaam in of geweest in het onderwijs

Wij bieden:

  • Thuismentoren worden ondersteund in de startperiode en hebben eens in de zes schoolweken een intervisiebijeenkomst.
  • U wordt onderdeel van een enthousiast team
  • Thuismentoren worden ondersteund door de coördinator.

Overige informatie:

Maatschappelijke stage (MAS)
Onkostenvergoeding (reiskostenvergoeding of anders)
Kennismakingsgesprek
Verklaring Omtrent Gedrag nodig?
Suitable for Englisch speaking volunteers
Geschikt voor vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben
Ja, ANBI status
Solliciteren
< Terug naar overzicht

Gerelateerde vacatures