Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Maar voor de overheid heeft betaald werk altijd voorrang op vrijwilligerswerk. Voor veruit de meeste uitkeringen geldt dat het vrijwilligerswerk gemeld moet worden bij de verantwoordelijke uitkeringsinstantie. Voor sommige groepen die vrijwilligerswerk willen doen, gelden speciale regels. Bijvoorbeeld voor mensen met een WW-uitkering en asielzoekers.

Meer lezen?

Het NOV heeft een dossier opgesteld met de meest gestelde vragen en antwoorden over vrijwilligerswerk en uitkeringen. Lees het hier.

Vrijwilligerswerk en een WW-uitkering
Ontvang jij een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk doen? Dat kan, graag zelfs! Let op: de regelgeving is veranderd per 1 januari 2019. Dan mogen vrijwilligers met behoud van hun WW-uitkering bij álle stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven vrijwilligerswerk doen, zolang dit werk geen verkapte betaalde arbeid is en zij zich houden aan de verdere voorwaarden. Het vrijwilligerswerk mag de kans op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat je wilt doen ook echt vrijwilligerswerk is.

Meer lezen? Bekijk de site van het UWV:
Vrijwilligerswerk tijdens mijn WW-uitkering