7 minuten is toch te weinig tijd om kennis te maken of niet?

  • 21 juni 2022

De speedmeet voor organisaties had de twijfelachtige eer om de laatste bijeenkomst in CityMeets te zijn. Een concept van Stichting de Ruilfabriek op CityPlaza. Zonde van deze gezellige en sfeervolle ontmoeting locatie. We hebben er dan ook het beste van geprobeerd te maken!

“Hoeveel tijd krijg je eigenlijk bij een speedmeet?” Deze vraag krijgen we tijdens de inloop direct. Ons antwoord was kort en bondig. “Dit jaar krijg je zeven hele minuten van ons!” Terwijl de blik van de vrijwilliger zegt, “zo weinig?!” voegen wij nog even toe dat het vorig jaar slechts vijf minuten waren. De mensen die eerder zijn geweest, maken vakkundig gebruik van de inloop door daar eigenlijk gelijk te starten met het “meeten”, daar zit immers geen tijd aan verbonden.

3,2,1  kletsen maar
Nadat de spelregels zijn uitgelegd en iedereen een briefje heeft gekregen waarop staat wat je kan doen om een gesprek te starten of gaande te houden, verspreid iedereen zich door de ruimte. De locatie had een twintigtal zitjes ingericht zodat je ook even in rust een gesprek kon voeren. Tot het moment dat de bel en een luide stem vanuit het VrijwilligersHuis de rust doorbrak om aan te geven dat men nog een minuutje had om af te ronden. “Nu al!” Ja, nu al. Het gaat snel. In totaal zijn er vijf rondes waarbij je iemand kan spreken die voor jullie organisatie interessant kan zijn of waarvan je denkt dat een probleem oplossen met deze organisatie erbij makkelijk wordt. Gewoon gezellig kletsen kan natuurlijk ook. Nadat er bij de eerste ronde nog wat opmerkingen werden gemaakt over de tijd was er snel berusting in het feit dat er na de gesprekken tijdens de afsluiting rustig verder gepraat kon worden.

Wij zoeken nog een….
Als er meer dan 40 organisaties over de vloer komen dan liggen de kansen voor het oprapen. Voor de mensen die dit lastig vinden, waren wij het gespreksmaatje en ook wij kregen natuurlijk vragen; “kun je ons helpen bij een subsidieaanvraag? Wij hebben nog een locatie nodig voor onze vergadering” en meer. Gelukkig waren er mensen van de gemeente binnen om bij te springen op onderdelen die voor hen bestemd waren en konden ook de vragen over locaties opgelost worden door aanwezige partijen. “Ik wist helemaal niet dat daar ook een buurtkamer zat” klinkt het als vrijwilligers van De Groote Hond met plezier vertellen over hun locatie in Zuilenstein. “Gelijk maar een vervolgafspraak maken om te kijken wat we voor elkaar kunnen doen”. Zo wil je elk gesprek natuurlijk afsluiten.

Minimaal 2 keer per jaar organiseren hoor
Bij de afsluiting blijft toch het belang van elkaar ontmoeten hangen in elk gesprek dat wij voeren. En daar zijn wij het helemaal mee eens. “Dit moeten jullie echt minimaal twee keer per jaar organiseren hoor, misschien wel meer”.  Elk jaar organiseren wij de speedmeet in het voorjaar en in het najaar. Via de academie kom je achter de data van de volgende speedmeet voor organisaties en initiatieven. Wij zien je graag de volgende keer.