Privacy Statement

In het kader van de nieuwe privacy wet (AVG), vindt u hieronder onze Privacy verklaring van het VrijwilligersHuis Nieuwegein:

Uw gegevens zoals uw naam en naam en mailadres hebben wij van u ontvangen met als doel u te helpen en te informeren.

Helpen door u de mogelijkheid te bieden de vacatures en activiteiten van uw organisatie op de website van het VrijwilligersHuis te plaatsen.

Informeren door u op de hoogte te stellen van de activiteiten van het VrijwilligersHuis met o.a. workshops en dagactiviteiten.

  • Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om u te informeren.
  • Het betreft uitsluitend digitale bestanden; er zijn geen hardcopy-lijsten.
  • Uw gegevens staan opgeslagen bij onze verwerker Stuurlui Onlline Marketing gevestigd te Utrecht.
  • Wij hebben met onze verwerker een verwerkers-overeenkomst afgesloten
  • De toegang tot uw gegevens zijn beveiligd door een aan u verstrekt wachtwoord.
  • De verantwoordelijkheid voor de gegevensbestanden rust bij de de adviesraad van het VrijwilligersHuis en de toegang tot die bestanden is beperkt tot dit bestuur en betaalde personen van het VrijwilligersHuis.
  • Uw gegevens worden niet verspreid en aan derden verstrekt.
  • Uw gegevens zullen worden vernietigd zodra u daarom verzoekt.