Adviesraadleden

Over de organisatie

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers van het eerste uur, sommigen vlogen uit, anderen voegden zich bij ons in de afgelopen jaren. Sinds 2015 is deze groep bezig met dit unieke initiatief waar vrijwilligers zelf bepalen wat ze aan ondersteuning willen en nodig hebben in Nieuwegein. Het is nog steeds de structuur van het VrijwilligersHuis Nieuwegein: de vrijwilligers, de maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven zijn maatgevend voor ons werk. De adviesraad stuurt bij, adviseert, faciliteert en legt verbindingen met (bestuurlijke) overleggen. Het vrijwilligerslandschap in Nieuwegein is opgedeeld in 6 domeinen: Zorg, Welzijn, Sport, Kunst & Cultuur, Onderwijs, Duurzaam & Groen. Van elk domein zijn er twee vrijwilligers actief in de Adviesraad. Dat zorgt voor een evenwichtige structuur en gelijke verdeling van aandacht.

Sinds november 2016 ben ik directeur van basisschool de Schouw; een fantastische school midden in Fokkesteeg. Ik groeide op in een dorp en herken in deze wijk eenzelfde gevoel van saamhorigheid. Het is belangrijk dat mensen de verbinding met elkaar blijven zoeken. Met mijn deelname aan de Adviesraad van het VrijwilligersHuis kan ik daar op een andere manier praktisch vorm aan geven. Het domein Onderwijs en Educatie heeft dan ook mijn speciale aandacht.

Gina Hartgers

ginahartgers@gmail.com

Al 45 jaar ben ik actief binnen vrijwilligerswerk. De laatste 7 jaar was ik voorzitter van het UVV (Unie van Vrijwilligers) en nam deel aan het platform NVZ (Nieuwegeinse vrijwilligers in de Zorg). Ik vind het VrijwilligersHuis een grote stap voorwaarts en een prachtige kans om met zijn allen in Nieuwegein iets heel bijzonders neer te zetten. Iedere vrijwilligersorganisatie doet apart ‘mooi’ werk, maar als we onze krachten bundelen kunnen we tot iets ‘prachtigs’ komen. Ik zet me daar binnen het domein Welzijn graag voor in.

Ik ben lid van de Adviesraad, omdat ik graag mijn kennis en ervaring op peil wil houden en nuttig wil inzetten voor de Nieuwegeinse samenleving. Maar het is ook heel leuk werk! Je bent bezig met en voor veel actieve mensen die ook belangeloos hun tijd en capaciteiten beschikbaar stellen.
Er zijn al veel vrijwilligers, maar er zijn nog meer nodig. Bijvoorbeeld in het domein Duurzame ontwikkeling waar je kunt bijdragen aan een goede aarde voor nu en in de toekomst.

Frans van Erven

erven186@planet.nl

Sinds 2015 denk ik mee over vrijwilligerswerk in de toenmalige werkgroep Vrijwillige Inzet. In mijn beleving kunnen we winst halen bij vrijwilligerswerk door meer samen te doen. Dus weten en zien wat er bij anderen gebeurt. Mijn vrijwilligerswerk doe ik bij Buurttuin Cirkeltje Rond. In 2016 ging ik met pensioen. Mijn tijd verdeel ik tussen de opvang van kleinkinderen, de buurttuin, activiteiten voor Samen Duurzaam Nieuwegein, de FNV Belastingservice en de Adviesraad van het VrijwilligersHuis Nieuwegein. Het domein Duurzame Ontwikkeling heeft binnen de Adviesraad mijn speciale aandacht.

Ik zit in de Adviesraad omdat ik het belangrijk vind dat vrijwilligers hun werk goed kunnen uitvoeren en dat als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, zij dit snel en makkelijk kunnen vinden op één centraal punt: het VrijwilligersHuis. Mijn belangrijkste aandachtspunt is Sport binnen de Adviesraad.

Vanaf het begin ben ik betrokken bij de realisatie van het VrijwilligersHuis. Voor het ontwikkelen van het vrijwilligerswerk in de Gemeente Nieuwegein zijn verbinden, samenwerken maar ook elkaar versterken van groot belang. Tenslotte bereik je samen meer dan alleen. Ik zit in de Adviesraad voor het domein Zorg.

Mijn belangstelling en nieuwsgierigheid werd gewekt door de paginagrote advertenties van het VrijwilligersHuis Nieuwegein in de media. Ik begreep dat de organisatie nog in de “steigers” stond. Ook bleek er nog een vrijwilligersvacature in de Adviesraad voor het domein Sport open te staan.

Van oorsprong ben ik werkzaam geweest bij het Ministerie van OC&W en later bij de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland, het Rode Kruis in Den Haag. Mijn ‘domein’ was het ontwikkelen van formele- en informele educatie voor volwassenen. Vanaf mijn 32e jaar ben ik betrokken bij diverse bestuursfuncties voor de sport in Nieuwegein, o.a. voorzitter TV Oudegein, -Sportraad en -Jeugd Sportstimulering en voorzitter Wedstrijdtennis district Utrecht bij de Landelijke Tennis Bond (KNLTB). Momenteel ben ik nog actief lid van de KNLTB-ledenraad. Ik hoop mijn lange ervaring te gebruiken voor de ontwikkeling van het VrijwilligersHuis Nieuwegein.

Zowel de georganiseerde sportverenigingen als óók ongeorganiseerde sporters zijn gebaat bij één centraal punt om hun vragen en vrijwillige vacatures zichtbaar te maken. En dat kan bij Het VrijwilligersHuis, een uniek concept in Nieuwegein dat ik van harte aanbeveel.

 

Een droom is een droom, maar het VrijwilligersHuis Nieuwegein is echt. Allemaal iets doen voor de ander, vrijblijvend, gewoon omdat het nodig is, het gevraagd wordt of omdat je het leuk vindt. Samen de wereld, te beginnen bij je eigen leefomgeving, een beetje mooier maken. Ja, daar ga ik voor. Doe mee en maak je eigen ‘sociale footprint’: Wat doe jij voor de gemeenschap? Wat laat jij achter in de wereld? Waar zet jij je voor in? Welke verandering wil jij teweegbrengen? Dat drijft mij en daarom sta ik pal achter het VrijwilligersHuis Nieuwegein.