Vrijwilligershuis Nieuwegein

Het VrijwilligersHuis Nieuwegein is een uniek project waaraan we allemaal graag bijdragen. Het hart vormen de vrijwilligers die een adviesraad vormen, samen met medewerkers in lokale organisaties die we domein makelaars noemen. Zij geven gezamenlijk de vrijwillige inzet in Nieuwegein vorm en begeleiden het.

Onze visie

Er is voor alle inwoners van Nieuwegein een activiteit, taak of idee waaraan zij kunnen bijdragen. Iedere inwoner van Nieuwegein is een potentiƫle vrijwilliger. Het gaat om mensen ontmoeten en elkaar helpen; jezelf een nieuwe ervaring gunnen en je leefwereld groter maken. Vrijwillige inzet versterkt de inclusieve samenleving en overbrugt verschillen, ook culturele en etnische. Met vrijwillige inzet breng je leven in gemeenschappen, betrek je inwoners bij hun omgeving, bestrijd je eenzaamheid en pak je zaken op die anders blijven liggen. Door vrijwillige inzet voel je je nuttig en gehoord en je beleeft er plezier aan om mee te doen aan activiteiten in de buurt. Vrijwillige inzet is in allerlei opzichten onmisbaar voor onze samenleving.

Bekijk ons team

Onze missie

Er bestaan vooroordelen over vrijwillige inzet, onduidelijkheden, onbekendheden en daarom is het zichtbaar maken van vrijwillige inzet belangrijk. Onbekend maakt onbemind, gaat ook hier op. De volle breedte van vrijwillige inzet moet helder zijn voor iedereen. Gelet op de hoofdtaak van het VrijwilligersHuis, namelijk het bieden van ondersteuning aan vrijwillige inzet, is er veel aandacht voor de marketing en communicatie. Door zichtbaarheid, bewustwording en momenten te creƫren voor vrijwillige inzet komt er meer aandacht voor.

Naast ondersteuning, kan de vrijwillige inzet ook bij het VrijwilligersHuis terecht voor signalering van misstanden of aandachtsgebieden. Het VrijwilligersHuis schuwt gevoelige onderwerpen niet en is een voorstander van samendoen en samen oplossen. Voor de vrijwillige inzet voert het VrijwilligersHuis gesprekken met partners als WIL en de gemeente om de ondersteuning van vrijwillige inzet binnen de hele gemeente Nieuwegein breed gedragen te krijgen.

Een hecht team binnen het VrijwilligersHuis is belangrijk voor de vrijwillige inzet. Daarmee is informatieoverdracht gewaarborgd, dwars door alle netwerken en bestaande dienstverbanden heen. De vrijwillige inzet krijgt daarmee een groot draagvlak binnen de organisaties van Nieuwegein. Het Huis van het VrijwilligersHuis is laagdrempelig en staat open voor iedereen die iets wil weten, doen, vragen of bijdragen op het gebied van vrijwillige inzet. Het biedt een directe korte lijn en directe antwoorden.

HIER KAN

EEN ANDERE, OF GEEN, TITEL KOMEN