Organisatie

ZorgSpectrum locatie Vreeswijk

Gegevens

  • Waar Heel Nieuwegein
  • Adres Lekboulevard 10, 3434 GL Nieuwegein
  • Domein Zorg

Over de organisatie

Waar staan we voor
Onze missie
Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk. Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit samenspel maken we waar vanuit een organisatiecultuur waarin onze drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau tot bloei komen.
Onze visie
Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant. Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan. Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht.
Met waarde voor elkaar en interesse in ieders cultuur. Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van ondersteuning en behandeling voor onze klanten.

Contact:

Gea Evers
E-mail
06-23441202

Openstaande vacatures bij ZorgSpectrum locatie Vreeswijk

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures bij deze organisatie.

MAS Stages bij ZorgSpectrum locatie Vreeswijk