Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!

De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor vrijwilligersbeleid: Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of je organisatie daaraan voldoet, kun je zien door de Zelfevaluatie uit te voeren. Je kunt deze zelfevaluatie uitvoeren om je beleid samen met een groep vrijwilligers onder de loep te nemen en te verbeteren. Ook kun je een keurmerk aanvragen.

Waar moet je zoal op letten bij het werken met vrijwilligers? Hebben jullie het als organisatie goed geregeld? En waar liggen nog punten ter verbetering?

  • Worden nieuwe vrijwilligers opgevangen, ingewerkt en vertrouwd gemaakt met jullie organisatie?
  • Hebben vrijwilligers inspraak op de invulling van hun taken en werkomstandigheden?
  • Zijn jullie op de hoogte van eventueel veranderende tevredenheid, wensen en mogelijkheden van vrijwilligers?
  • Hebben jullie maatregelen getroffen voor de (sociale) veiligheid?
  • Liggen de gemaakte afspraken over werkzaamheden, onkostenvergoeding en/of vrijwilligersvergoeding, en verzekeringen vast op papier?
  • Spelen jullie in op de veranderende wensen en mogelijkheden van vrijwilligers?
  • Vragen jullie vertrekkende vrijwilligers om feedback?

Dit zijn vragen die onder andere aan bod komen bij de zelfevaluatie.

Zelfevaluatie

De Zelfevaluatie bestaat uit 4 onderdelen: Richten, Inrichten, Verrichten en Herinrichten. De stellingen dagen je uit na te denken over visie en beleid, over de manier waarop je je beleid gaat uitvoeren en of in de praktijk alles gaat zoals vooraf bedacht is. Doorloop de stellingen en je hebt een uitstekende basis voor je vrijwilligersbeleid. Succes!

Meer over de zelfevaluatie

Keurmerk aanvragen

Kom je er na het doen van de zelfevaluatie achter dat jullie de vrijwillige inzet Goed Geregeld hebben? En wil je dat aan iedereen laten zien? Ga dan op voor het NOV-keurmerk. Dit laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management. Neem contact met ons op voor alle informatie, maak een plan van aanpak en ga aan de slag!

Hoe behaal je het keurmerk

Officieel gecertificeerde adviseurs

Heb je interesse in het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld? Neem dan contact met ons op. Als gecertificeerd Goed Geregeld adviseur hebben wij de mogelijkheid om vrijwilligersorganisaties te begeleiden richting het NOV-Keurmerk. Wij vertellen je alles over het doorlopen van het traject, de kosten en waar onze begeleiding en advies ingezet kan worden.