Veelgestelde vraag

Wat betekent voor mij de Europese privacywetgeving?

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

Binnen de EU geldt sinds 25 mei 2018 één privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming. Hieronder volgt een aantal tips voor deze privacywet:

1. Maak een (beleids)plan waarin je vastlegt wat je aan persoonsgegevens bewaart en hoe je die gegevens beschermt. Bijvoorbeeld: als je altijd per mail communiceert, heb je dan die adresgegevens van iemand wel nodig, of zijn/haar telefoonnummer, of verjaardag?

2. Zorg voor toestemming van de vrijwilliger dat je zijn/haar gegevens bewaart; en leg vast waarvoor je zijn/haar gegevens mag gebruiken (informatiemail; nieuwsbrief; etc.).

3. Wie mag in jouw organisatie die persoonsgegevens inzien en gebruiken? Leg dat vast. Als een externe partij die gegevens (ook) gebruikt, bijvoorbeeld omdat daar de nieuwsbrief wordt gedrukt of verspreid, maak dan de afspraak dat die derde partij na gebruik het bestand vernietigt.

4. Is er een lek ontstaan en liggen de persoonsgegevens onbedoeld op straat? Dan moet je het direct melden bij de AP (Autorititeit Persoonsgegevens). Neem in je (beleids)plan mee wie in dat geval bij jullie de contactpersoon is met de AP en hoe je de vrijwilligers hierover informeert als het gebeurt.

Kijk voor meer informatie op de website van het Platform Vrijwillige Inzet.