Veelgestelde vraag

Hoe zit het precies met vergoedingen?

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

Een vaste vrijwilligersvergoeding is niet verplicht. Iedere vrijwilligersorganisatie bepaalt dat zelf, maar als er een vergoeding wordt gegeven, dan is deze aan wettelijke bepaling onderhevig.

Als een organisatie ervoor kiest om vrijwilligers een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten, geldt er een maximale vergoeding van € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar (tarieven van 2020). Met een vaste vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers niet te bewijzen dat er kosten zijn gemaakt. Dit bespaart de organisatie veel rompslomp met bonnetjes.

Maximum uurtarief

Let daarbij wel op het maximale uurtarief. In 2020 gelden de volgende tarieven:
– voor vrijwilligers van 22 jaar en ouder is de vergoeding per uur maximaal € 5,00
– voor vrijwilligers onder de 22 jaar is de vergoeding per uur maximaal € 2,75

De Belastingdienst heeft deze maximale uurtarieven ingesteld om een duidelijke afgrenzing met beroepsmatige arbeid te geven. Voldoet men aan de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan spreekt de Belastingdienst van geen marktconforme beloning en is er geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd.

Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven.

Zie ook belastingdienst>>>

Vrijwilligersvergoeding en de bijstand

Vrijwilligers die een bijstandsuitkering ontvangen, mogen alleen onkostenvergoeding ontvangen. Ook hiervoor geldt dat zij deze vrijwilligersvergoeding niet door hoeven te geven aan de belastingdienst.  Denk hierbij wel aan het maximum zoals hierboven beschreven. Bedragen die hierboven uitkomen, moeten worden doorgegeven en kunnen mogelijk in mindering worden gebracht op jouw bijstandsuitkering.

Vrijwilligersvergoeding en WW

Het is toegestaan om (al dan niet vergoed) vrijwilligerswerk uit te voeren als je een WW-uitkering ontvangt. Je dient dit wel door te geven aan het UWV als je al vrijwilligerswerk doet. Als je wilt starten met vrijwilligerswerk terwijl je een uitkering ontvangt, moet je vooraf toestemming vragen. Het vrijwilligerswerk mag namelijk de kans op een baan niet verkleinen.

De vergoeding wordt niet gezien als loon en wordt niet afgetrokken van de uitkering.