Veelgestelde vraag

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan?

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

In de meeste gevallen regelt de organisatie waar je als vrijwilliger aan de slag gaat, (indien nodig) de aanvraag voor de VOG. Vrijwilligersorganisaties kunnen in veel gevallen een gratis VOG aanvragen voor hun vrijwilligers. Lees meer>>>

De organisatie geeft op het formulier het doel van de aanvraag aan en op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Zelf VOG aanvragen via een digitale aanvraag

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van jou verlangt. Vraag jouw organisatie of dit het geval is.
Lees meer>>>

Zelf VOG aanvragen via de gemeente

Je vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Je ontvangt dit formulier van degene die jou vraagt een VOG te overleggen. Dat is meestal de organisatie waar je aan de slag wilt.

Als je de VOG via de gemeente aanvraagt, zijn hier kosten aan verbonden. Vaak vergoedt de organisatie deze kosten aan jou.
Lees meer>>>

VOG aanvragen via Justitie wanneer je niet staat ingeschreven in de BRP

Als je niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, moet je de VOG rechtstreeks bij Justitie aanvragen.
Lees meer>>>