Veelgestelde vraag

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan?

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

Meestal is het zo dat de organisatie waar je als vrijwilliger aan de slag gaat, de aanvraag voor de VOG regelt.
De organisatie geeft op het formulier het doel van de aanvraag aan en op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.