Veelgestelde vraag

Ben ik als vrijwilliger goed verzekerd?

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

Ja, als vrijwilliger ben je altijd, binnen heel Europa, verzekerd. Lees er meer over in onderstaande toelichting:

De vrijwilligersverzekering – de feiten op een rij

Als inwoner van Nieuwegein ben je goed verzekerd als je vrijwilligerswerk verricht. De gemeente Nieuwegein heeft een collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer, met een uitgebreide dekking.

Wanneer ben je vrijwilliger?

  • Collectief: vrijwilliger ben je wanneer je in enig organisatorisch verband onverplicht en werkzaamheden verricht (inwonersinitiatieven inbegrepen) voor anderen en/of voor de samenleving.
  • Deze werkzaamheden dienen een maatschappelijk belang
  • Je verricht dit werk onbetaald: je ontvangt geen geld voor je werkzaamheden (m.u.v. vergoedingen binnen de grenzen die de Belastingdienst hiervoor hanteert)
  • Tijdsduur heeft geen invloed. Ook eenmalige activiteiten, wanneer je als vrijwilliger helpt bij een evenement, zijn verzekerd.
  • Er geldt geen leeftijdsgrens

Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stages (MaS) voor jongeren verplicht. Omdat zij worden beschouwd als ‘vrijwilligers voor de toekomst’ vallen zij tijdens het uitvoeren van deze MaS-stages. ook onder de dekking van de vrijwilligersverzekering.

Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en mantelzorgers.*

 

Welke soorten verzekeringen zijn inbegrepen?

Vrijwilligers uit Nieuwegein hebben recht op de dekking uit het basis- én pluspakket. Deze polissen bevatten verschillende verzekeringen:

Basispolis:

– Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers

– Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Pluspolis:

– Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

– Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

– Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

– Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

De vrijwilligersverzekering biedt secundaire dekking

De vrijwilligersverzekering is een vangnetverzekering en biedt secundaire dekking. Dat houdt in dat wanneer er een andere (eigen) verzekering is waarop de schade kan worden gemeld, dat deze andere verzekering voor gaat. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is.

Die secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering. Dat is een kapitaalverzekering, die altijd uitkeert als er sprake is van blijvend letsel.

 

Vrijwilligers uit Nieuwegein zijn altijd verzekerd

Stel dat je als inwoner van Nieuwegein vrijwilligerswerk verricht in een andere gemeente. Dan is de vrijwilliger verzekerd op de polis van de gemeente waarin de organisatie waarvoor hij het werk doet, gevestigd is.

Heeft deze gemeente geen Vrijwilligersverzekering gesloten? Dan ben je via de gemeente Nieuwegein alsnog verzekerd. Kortom: als vrijwilliger uit Nieuwegein ben je altijd verzekerd.

 

Wat is het verzekeringsgebied?

Vrijwilligers vanuit Nieuwegein zijn verzekerd binnen Europa wanneer zij vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk verrichten voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Denk hierbij aan vrijwilligers die kinderen begeleiden bij bijvoorbeeld een voetbaltoernooi in België.

Let op! Vrijwilligerswerk dat over de grens gedaan wordt en te maken heeft met rampenbestrijding, is niet verzekerd.

 

Schade, en wat nu?

Je hebt als vrijwilliger schade geleden of veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is vooral een verzekering voor schade van de vrijwilliger zelf. Op het moment dat de vrijwilliger schade veroorzaakt, is in meeste gevallen deze schade gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP, in de volksmond WA-verzekering) van de vrijwilliger zelf. Mocht de schade veroorzaakt zijn met een vervoersmiddel, dan loopt dit via de autoverzekering (WA-dekking).

Het is belangrijk dat de schade zo snel mogelijk wordt gemeld, maar in ieder geval binnen drie maanden.

Controle
  • Je controleert of je de schade kan melden op een eigen verzekering. Kan dit? Dan meld je de schade bij je eigen verzekeraar.
  • Je controleert of de verzekering van de organisatie de schade dekt. Kan dit? Dan meldt de organisatie de schade bij die verzekeraar.
  • Heb jij of heeft je organisatie geen eigen verzekering? Dan meld je de schade via de afdeling de gemeente Nieuwegein met daarvoor bestemde schadeformulier.
  • Belangrijk! Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. De vrijwilliger/mantelzorger meldt de schade dan direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals hieronder beschreven.
De schadeprocedure

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het schadeformulier ingevuld naar de gemeente Nieuwegein (meer informatie vind je op het formulier). Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis.

Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger/mantelzorger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.

 

Belangrijke links

Uitgebreide informatie vind je op: https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/brochure_vng_vrijwilligersverzekering.pdf

En op : https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/Vrijwilligersverzekering/Paginas/voorwaarden-en-meer.aspx

Het schadeformulier kun je hier downloaden:

https://vrijwilligershuis-nieuwegein.nl/wp-content/uploads/2020/02/Vrijwilligersverzekering-schadeformulier.doc

 

* Mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger vanwege de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen. Voor hen geldt een aangepaste dekking: mantelzorgers kunnen via de gemeente wél aanspraak maken op de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn bijzondere vrijwilligers en daarmee eveneens uitgesloten van deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen. LET OP: Een vrijwilliger is wél verzekerd als hij of zij meehelpt omdat de brandweer of politie dat vraagt.