Veelgestelde vraag

ANBI / SBBI

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

ANBI = tot Algemeen Nut Beoogde Instelling
Als een organisatie een ANBI-status heeft, kun je de kosten die jij als vrijwilliger voor deze organisatie maakt, als vergoeding terugkrijgen van de organisatie of het bedrag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting.
Kosten die vergoed kunnen worden zijn: reiskosten en portokosten.
Voor autokosten tel je een vast bedrag van 0,19 euro per km. Voor taxi en openbaar vervoer de werkelijke kosten.
Check bij de organisatie hoe zij hiermee omgaan.

SBBI = Sociaal belang behartigende instellingen
Is de organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan de organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Het hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.