Veelgestelde vraag

Wat houdt een ANBI- / SBBI-status in?

Contact

VrijwilligersHuis Nieuwegein E-mail 0653972685

ANBI = tot Algemeen Nut Beoogde Instelling

Instellingen kunnen een (culturele) ANBI-status aanvragen. Het gaat dan om:

 • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen
 • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

Als een organisatie een ANBI-status heeft, kun je de kosten die jij als vrijwilliger maakt, als onkostenvergoeding terugkrijgen van de organisatie. Indien je organisatie geen regeling heeft getroffen voor een vergoeding, kun je het bedrag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting.

Kosten die aftrekbaar zijn: reiskosten (€0,19 per km), auto- taxikosten, papierwerk en portokosten.

Vergoeding omzetten in gift

Krijg je van een (culturele) ANBI een vrijwilligersvergoeding, maar zie je hiervan af? Dan mag je het bedrag van deze vergoeding aftrekken als gift aan je organisatie. De voorwaarden:

 • De belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
 • De organisatie kan verklaren dat je je als vrijwilliger inzet.
 • De organisatie heeft een regeling getroffen waardoor je in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie is zo dat de organisatie de vergoeding kan uitbetalen en dit ook van plan is.
 • Je moet zelf de vrijheid hebben om te bepalen dat je de vergoeding aan de organisatie  schenkt.

Kijk voor een voorbeeld op de website van de belastingdienst.

 

SBBI = Sociaal Belang Behartigende Instelling

Een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) is een instelling die voornamelijk belangen behartigt van leden of een beperkte doelgroep.

Voorbeelden zijn:

 • zangkoren
 • muziekverenigingen
 • harmonieverenigingen
 • sportclubs
 • speeltuinen
 • ouderenverenigingen
 • personeelsverenigingen
 • dansgroepen
 • lokale scoutingclubs
 • amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen

Is de organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan de organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Het hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.

Als jij een gift schenkt aan een SBBI, dan is deze niet aftrekbaar van de belasting.