Blog

Een bewonersinitiatief starten, hoe zit dat met de verzekering?

Geplaatst op: 10 december 2019 • Leestijd: 2 minuten

Als je als vrijwilliger werkt voor een organisatie, spreekt het voor zich dat je gebruik kunt maken van de vrijwilligersverzekering die via de gemeente loopt. Maar hoe zit dat bij een bewonersinitiatief? Een initiatief dat niet wordt georganiseerd via een (maatschappelijke) organisatie, maar door een groep burgers?

Om antwoord te geven op die vraag, zetten we eerst een aantal feiten op een rij.

De vrijwilligersverzekering

De gemeente Nieuwegein heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Deze bestaat uit een aantal polissen:

– Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers

– Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

– Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

– Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

– Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

– Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Meer informatie vind je in de FAQ op onze website.

Vangnetverzekering

De vrijwilligersverzekering is een vangnetverzekering, dat wil zeggen dat de verzekeraar, in dit geval Centraal Beheer, bij schade in eerste instantie zal nagaan of die schade al niet op een andere polis van de vrijwilliger is gedekt.

Als dat het geval is, dan valt slechts het niet gedekte deel van de schade onder de dekking van de vrijwilligersverzekering. De ongevallenverzekering vormt hierop een uitzondering. Dat is een kapitaalverzekering, die altijd uitkeert als er sprake is van blijvend letsel.

Schade van de vrijwilliger zelf

Verder is de vrijwilligersverzekering vooral een verzekering voor schade van de vrijwilliger zelf. Op het moment dat de vrijwilliger schade veroorzaakt, is in meeste gevallen deze schade gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP, in de volksmond: WA-verzekering) van de vrijwilliger zelf. Mocht de schade veroorzaakt zijn met een vervoersmiddel, dan loopt dit via de autoverzekering (WA-dekking).

Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Nieuwegein kunnen aanspraak doen op de vrijwilligersverzekering, hiervoor hoeft niets aanvullends geregeld te worden.

Hoe zit dat dan als je een bewonersinitiatief start?

Het vrijwilligerswerk moet georganiseerd worden vanuit een “groep” in een organisatorisch verband. Dit hoeft geen rechtspersoon te zijn.

Het is voldoende als een groepje buurtbewoners iets voor de buurt doet, dus de bewonersinitiatieven vallen hier ook onder. Als initiatiefnemer of deelnemer van een bewonersinitiatief kun je dus evengoed aanspraak maken op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Nieuwegein.

 

Deel: