Meer weten over de vrijwilligersverzekering?

Je leest het in de FAQ

Blog

De vrijwilligersverzekering voor Nieuwegeinse vrijwilligers

Geplaatst op: 21 februari 2020 • Leestijd: 4 minuten

Een ongeval tijdens vrijwillige inzet, hoe zit dat eigenlijk?

Als je jezelf inzet als vrijwilliger, kan er onverhoopt wat gebeuren. Je laat per ongeluk dure geluidsapparatuur vallen als je een podium gereed maakt of je valt ongelukkig tijdens je werkzaamheden als tuinvrijwilliger. Heel vervelend, maar nog vervelender als je zelf niet voldoende verzekerd bent. Of… hoe zit dat eigenlijk?

Stel, je laat wat vallen bij podiumopbouw – foto©Geinbeat

We kunnen je geruststellen. Een samenleving kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Of je nu overblijfmoeder bent op school, de voetbalkantine schoonveegt of wandelt met een groep ouderen, het is allemaal even belangrijk.

Daarom heeft de gemeente Nieuwegein een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Dit is een zogenaamde ‘vangnetverzekering’, die in de meeste gevallen aanvult op je eigen verzekering.

Wanneer heb je recht op aanspraak op de vrijwilligersverzekering?

Vrijwilligers zijn in alle sectoren van de maatschappij actief. De term ‘vrijwilliger’ is in feite een breed begrip. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer je voor de verzekering wordt gezien als vrijwilliger.

Wanneer wel:

Vrijwilligersverzekering MaS
MaS-leerlingen zijn verzekerd tijdens hun stages – foto©Met MaS Uit De Klas

De belangrijkste voorwaarde is uiteraard dat je inzet vrijwillig is. Als vrijwilliger (ongeacht leeftijd) zet je je in organisatorisch verband in voor anderen en/of voor de samenleving/ maatschappij. Je ontvangt geen inkomsten voor je inzet (met uitzondering van vergoedingen). Als inwonersinitiatief ben je ook verzekerd en MaS-stagiaires vallen hier ook onder.

vrijwilligersverzekering ook voor eenmalig vrijwilligerswerk
Ook bij eenmalig vrijwilligerswerk – foto©S. v.d. Werke

Je hoeft je als organisatie of vrijwilliger niet eens aan te melden voor de verzekering, je bent automatisch verzekerd. Het maakt daarbij niet uit of je je wekelijks, maandelijks of jaarlijks inzet. Eenmalig meehelpen met bijvoorbeeld de kleedjesmarkt op Koningsdag of de Sinterklaasintocht, telt ook als vrijwilligerswerk.

Wanneer niet:
Er zijn uitzonderingen: mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger, vanwege de persoonlijke/familiaire belangen. Wel kunnen zij via de gemeente aanspraak maken op de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

Werk je bij de vrijwillige brandweer of vrijwillige politie, dan word je gezien als  ‘bijzondere vrijwilliger’ en daarmee ben je eveneens uitgesloten van de vrijwilligersverzekering. Voor deze groep zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

LET OP: Een vrijwilliger is wél verzekerd als hij of zij meehelpt omdat de brandweer of politie dat vraagt.

 

Waarvoor ben je verzekerd?

Nieuwegeinse vrijwilligers hebben recht op de uitgebreide dekking uit het basis- én pluspakket uit de VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer Achmea. Deze polissen bevatten verschillende verzekeringen:

Basispolis:

– Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
– Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Pluspolis:

– Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
– Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
– Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
– Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

LET OP: Zoals eerder genoemd: de vrijwilligersverzekering is een vangnetverzekering. Voor alle bovenstaande verzekeringen, met uitzondering van de ongevallenverzekeringen* geldt: je dient eerst na te gaan of je eigen verzekering de schade dekt. Is dit niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan krijg je het (resterende) bedrag via de vrijwilligersverzekering. Dit heet secundaire dekking.

Schade door een vervoersmiddel loopt via de autoverzekering (WA-dekking).

* Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. Dit kun je rechtstreeks doorgeven aan de gemeente.

Ben je zelf degene die de schade tijdens je vrijwilligerswerkzaamheden heeft veroorzaakt bij een ander? In meeste gevallen is deze schade gedekt op je eigen aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP, in de volksmond WA-verzekering). Mocht de schade veroorzaakt zijn met een vervoersmiddel, dan loopt dit via de autoverzekering (WA-dekking).

 

Ben je als vrijwilliger altijd en overal verzekerd?

Ja, je bent altijd en overal in eigen land (ook in andere, onverzekerde gemeenten) en binnen Europa (rampenbestrijding  uitgesloten) verzekerd wanneer je vanuit Nederland vrijwilligerswerk verricht.

Bijvoorbeeld wanneer je het voetbalteam van je kinderen begeleidt naar een toernooi in een ander deel van het land of zelfs in het buitenland. Of wanneer jouw organisatie kleding of speelgoed inzamelt en je dit elders in Europa aflevert.

Kortom, als je je als vrijwilliger inzet en er gebeurt iets waardoor je schade oploopt of veroorzaakt, dan ben je goed verzekerd. Dus óók als je eigen verzekering de schade niet dekt.

Weten hoe je de schade indient? Deze informatie vind je in onze FAQ.

 

 

 

 

Deel: