Blog

Bodyguards voor weidevogels

Geplaatst op: 22 februari 2019 • Leestijd: 4 minuten

Het is nog winter, maar de lente hangt al in de lucht. Vogeltjes beginnen steeds vroeger en luider te fluiten, de buitenlucht ruikt anders. Het wordt langzaam weer aangenaam qua temperatuur. Lente betekent ook weer broedseizoen voor alle vogels. Ieder voorjaar is dat voor de boeren een terugkerend probleem: zij gaan het land weer op, maar de weidevogels hebben hetzelfde plan. Het is immers hun natuurlijke broedplaats.

Dat vormt niet alleen voor de boeren een probleem, voor de broedvogels is het nog veel ernstiger: een voortdurende bedreiging van landbouwmachines. Dankzij de weidevogelbeschermers van Landschap Erfgoed Utrecht hoeft dit helemaal geen probleem te zijn.

Wat is een weidevogelbeschermer?
Weidevogelbeschermer Landschap Erfgoed Utrecht
Foto: Mark Kuiper

Een weidevogelbeschermer werkt op vrijwillige basis en is tijdens het broedseizoen actief. Het broedseizoen is van maart tot juli. De vrijwilliger houdt zich bezig om broedende en opgroeiende weidevogels in het boerenland te beschermen tegen de werkzaamheden van boeren. Een soort bodyguard voor weidevogels dus!

Ieder jaar start het seizoen met het opsporen van de nesten. Deze gevonden nesten worden vervolgens gemarkeerd met stokken. Een boer of loonwerker kan er dan omheen werken.  Maar als het nest uitkomt, zit het werk er nog lang niet op. De jonge kuikens hebben nog een flinke weg te gaan voordat ze uitgroeien tot zelfstandige, volwassen weidevogels.

Op het moment dat er werkzaamheden op het land plaatsvinden en er kuikens lopen, zorgt de weidevogelwerkgroep er bijvoorbeeld voor dat jonge weidevogels tijdelijk verjaagd worden. Zo kan de boer zijn werk doen en zijn de vogels veilig. Dit gaat uiteraard in goed overleg met de boer. Deze is voortdurend op de hoogte van alle activiteiten. Andersom weet je als beschermer precies waar en wanneer de boer aan het werk gaat.

Ook in Nieuwegein en omstreken

Deze weidevogelbeschermers zijn ook in Nieuwegein en omstreken actief in twee werkgroepen. De weidevogelgroep Nieuwegein – IJsselstein en weidevogelbescherming “De Houten Snip”. De laatste groep is actief in het gebied Nieuwegein – Houten – Schalkwijk. Juist deze groep is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Via het VrijwilligersHuis staan er op dit moment twee vacatures open.

De eerste vacature hebben we hierboven al beschreven. Heb jij hart voor de natuur en vogels in het bijzonder? Vind jij het leuk om vier uur per week in de buitenlucht bezig te zijn? Meld je dan aan als weidevogelbeschermer. Bij de tweede vacature vragen zij een coördinator voor de weidevogelgroep.

Zelf weidevogelbeschermer worden?

Weidevogelbeschermer wordenAls vrijwillige beschermer ga jij in het broedseizoen aan de slag in het weidevogelgebied van de Houten Snip (Nieuwegein – Houten – Schalkwijk). Voor die tijd krijg je een cursus weidevogelbescherming, die echt heel leuk en interessant is om te volgen. Het is wel de bedoeling dat je met eigen vervoer naar de locatie(s)kunt. In de buurt wonen is dus wel zo handig. Want een boer kan door plotseling veranderende weersomstandigheden ineens besluiten te gaan maaien. Dan is het belangrijk dat je snel ter plaatse kunt zijn.

Landschap Erfgoed Utrecht zorgt voor alle benodigde materialen. Je krijgt bijvoorbeeld ook een veldgids met mooie foto’s van de nesten van weidevogels.

Ben jij een communicatief en organisatorisch talent?

Ieder weidevogelgebied heeft een werkgroep met een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een of twee coördinatoren. Een coördinator ondersteunt de vrijwilligers tijdens het broedseizoen van de weidevogels.

Denk hierbij onder andere aan een start- en slotavond, contact met de boeren en overleg met  kennisuitwisseling tussen de andere weidevogelcoördinatoren. Een andere belangrijke taak van een coördinator is de begeleiding van nieuwe vrijwilligers. Natuurlijk gaat de coördinator zelf ook het veld in.

Heb jij ook hart voor de weidevogels in onze streek?

Word jij dat nieuwe spil tussen vrijwilligers, de boeren, het agrarisch collectief en de provinciale weidevogelcoördinator van Landschap Erfgoed Utrecht? Je vindt alle benodigde informatie via de vacature voor coördinator op onze website. Toch liever alleen de nesten en vogels beschermen? De vacature voor weidevogelbeschermer staat ook op onze site.

Meld je vandaag nog aan, want het broedseizoen begint al bijna!

 

 

Deel: