Bijeen tegen eenzaamheid – buurtaanpak Centrum en Merwestein

18
Februari
2020

Contact

Irene van Egmond E-mail
  • Wanneer: 18 Februari 2020 14:30 - 17:00 uur
  • Entree: gratis!

Afgelopen 2 oktober was de eerste bijeenkomst in Centrum en Merwestein om het thema eenzaamheid te bespreken. Er zijn toen twee casussen besproken en er is een eerste inventarisatie gedaan van het aanbod omtrent eenzaamheid in de wijken.

Hier kwam al vrij snel uit dat er best wat aanbod is, maar dat er voor de doelgroep 18-54 jaar weinig tot geen aanbod beschikbaar is. Afgesproken is om op 18 februari 2020 en 23 juni 2020 nogmaals bijeenkomsten te organiseren. Met als doel dat er verder kan worden doorgepraat over het thema eenzaamheid en dat we (van elkaar) leren wat de effecten zijn van interventies en wat nog kan bijdragen.

Op 18 februari staat de eerstvolgende bijeenkomst gepland. We zijn welkom in het Cals College in Merwestein. Het volgende staat op de agenda:

14.30 – 14.45 Inloop en aftrap

14.45 – 15.15
– Presentatie over eenzaamheid
– Wat is eenzaamheid?
– Verschillende soorten eenzaamheid
– Signaleren van eenzaamheid
– Brug naar de praktijk: wat wordt er op nationaal en lokaal niveau gedaan?

15.15 – 15.50 Koffiepauze
Ervaringsdeskundigen aan het woord

15.50 – 16.45 Bij de twee tafels worden vraagstukken en/of stellingen met elkaar besproken

16.30 – 16.45 Terugkoppeling van de tafels aan elkaar

16.45 – 17.00
– Afronding
– Behoeften voor volgende sessie ophalen

Aansluitend: gelegenheid voor netwerken / hapje en drankje

Mocht je je nog niet hebben aangemeld, laat je het dan nog even weten dan houden we rekening met je komst!