Ben jij een vrijwilliger, ZZP’er of werk je voor een organisatie en wil jij een training, workshop of infosessie aanbieden die interessant is voor vrijwilligers?
Dan kan je bij de Vrijwilligersacademie van het VrijwilligersHuis terecht.

Voordat we aan de slag gaan met elkaar, check even of jouw aanbod voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je aanbod is interessant voor vrijwilligers, actieve bewoners of co√∂rdinatoren van vrijwilligersorganisaties en draagt direct bij aan de deskundigheidsbevordering van de doelgroep
  • Het aanbod heeft geen commercieel doel. Je biedt het aan, omdat je een bijdrage wilt leveren aan het vrijwilligerswerk in Nieuwegein
  • Het uitgangspunt is dat je kosteloos de training aanbiedt

Hoe gaan wij verder?

Stap 1: Wij toetsen bij het VrijwilligersHuis of jouw aanbod past binnen de voorwaarden. Dit doe je door het formulier op deze pagina in te vullen. Je geeft hier een korte beschrijving van het aanbod; wie is de doelgroep, zijn er kosten aan verbonden? Na het verzenden van het formulier nemen wij binnen vijf werkdagen contact met je op om het voorstel te bespreken.

Stap 2: Bij een match vragen wij je een korte omschrijving van de training of workshop aan te leveren die wij gebruiken om het aanbod op de academie te omschrijven zodat het voor mogelijke deelnemers duidelijk is waar de training of workshop over gaat. Ook stemmen wij de duur van de training of workshop af en bespreken wij de mogelijkheden om het aanbod in de avonduren aan te bieden.

Stap 3: Het aanbod wordt geplaatst in onze academie op onze website, gedeeld op sociale media en krijgt een plek in onze nieuwsbrief in de rubriek, trainingsaanbod.

Stap 4: Wij nemen het inschrijfproces voor onze rekening en houden je op de hoogte van het aantal inschrijvingen. Wij hanteren de stelregel dat onze trainingen en workshops altijd doorgang vinden, maar in sommige gevallen kunnen wij besluiten om een training te laten vervallen, dit gebeurt tijdig. Wij stemmen dan in gezamenlijkheid een nieuwe datum af.

Stap 5: Als je het prettig vind om na afloop van de training of workshop een evaluatie te laten plaatsvinden, kan dit in overleg na afloop van de training. Achteraf evalueren is ook mogelijk binnen bepaalde kaders die wij in ons kennismakingsgesprek gesteld hebben.

Naam